articles

Úvod 2019
Evropská obchodní akademie Děčín
Informace k přihláškám k maturitě

Vážení budoucí maturanti,

vzhledem k usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 se u středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost  žáků a studentů ve školách.

Celý článek...
 
Protokoly o MZ

Zbývající protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky byly zaslány e-mailem IS Certis. Vytištěné si prosím vyzvedněte v knihovně školy.

 
Nařízení k hygienickým opatřením ke dni 18.9. 2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upozorňujeme všechny žáky a jejich zákonné zástupce, že od 18. 9. 2020 bude ve všech prostorách školy včetně učeben nošení roušek povinné. Je tedy třeba, aby každý žák měl s sebou na každý den dostatečný počet funkčních roušek nebo respirátor odpovídající třídy. Nařízení platí i pro zaměstnance školy.

O případných změnách budeme informovat na webových stránkách školy a prostřednictvím systému Bakaláři.

 
Distanční výuka v termínu 2. – 20. 11. 2020

Podle usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112 je i nadále zakázána přítomnost žáků ve škole. Z tohoto důvodu škola pokračuje v distančním způsobu vzdělávání, který je realizován prostřednictvím platformy Google Classroom. Účast na distanční výuce je ze zákona pro všechny žáky stále povinná.

Vyhlášené opatření je zatím platné do konce stavu nouze – tedy do 20. 11. 2020.

Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve. Je nutné sledovat aktuální informace a webové stránky školy.

 
Volby do Školské rady

Oznámení o konání voleb do Školské rady

Evropské obchodní akademie, Děčín I,

Komenského náměstí 2

1. kolo

Do 21. 9. 2020 lze podat návrhy na kandidáty za pedagogické pracovníky, písemně řediteli školy.Do 28. 9. 2020 lze podat návrhy na kandidáty za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky, písemně řediteli školy.

2. kolo

Dne 6. 10. 2020 proběhne volba za pedagogické pracovníky. Dne 13. 10. 2020 proběhne volba za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky.

Mgr. Pavel Tomka

ředitel školy

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další > Konec >>

Strana 2 z 8