articles

Úvod 2014/2015
2014/2015
Fotbalový turnaj EOA

Poslední den letošního školního roku se odehrál na fotbalovém stadionu Řezuz Děčín. Proč? Konal se 11. ročník fotbalového turnaje EOA. Celou akci uspořádala a řídila třída 3. S v rámci svého projektu pod vedením Ing. Evy Obermajerové.

Celý článek...
 
Basketbalový turnaj

Pátek 19. června patřil tradičnímu školnímu turnaji v basketbalu. V rámci svého projektu jej realizoval tým 3. S.

Celý článek...
 
Zájezd Švýcarsko

V týdnu od 7. do 12. června vycestovalo 42 studentů do Švýcarska. Ubytováni byli v oblasti Fribourg, v městečku Charmey. Na programu zájezdu byla návštěva Kostnice, jízda lodí pod Rýnskými vodopády, prohlídka města Bern.

Celý článek...
 
Zkouška Master in Typing a Enter

V březnu 2015 proběhly na naší škole zkoušky z Písemné a elektronické komunikace Master in Typing a Enter.

Zkoušku Master in Typing organizuje Inovace výuky, o. p. s., v souladu s požadavky praxe a za odborné podpory Mezinárodní obchodní komory České republiky a Unie zaměstnavatelských svazů České republiky. Zkoušku Enter organizuje společnost Governance Institute., v souladu s požadavky praxe a pod záštitou Technologického centra AV ČS, společnosti Enterprise europe network a společnosti Intel.

Absolventi zkoušky získávají osvědčení, které dokládá jejich dovednost. Obsahem zkoušky Master in Typing je 10min. opis textu dle předlohy, kdy se počítá rychlost a přesnost psaní. Obsahem zkoušky Enter je vyhotovení excelové tabulky a emailové odpovědi na reálný dopis z obchodní korespondence. Přípustné jsou 2 odchylky v každé písemnosti.

Zkoušky Master in Typing se zúčastnilo 9 žáků z 2. ročníků. Všichni získali Certifikát o rychlém a přesném ovládání klávesnice 10prstovou hmatovou metodou.

Zkoušky Enter se zúčastnilo 48 žáků z 3. ročníků a úspěšnost byla 89,6procentní. Žáci obdrželi Certifikát Enter, kterým prokazují skutečnost, že ovládají v souladu s ČSN 01 6910 elektronickou komunikaci včetně náročných příloh.

Všem studentům blahopřeju a vážím si jejich účasti na těchto dobrovolných zkouškách, které dokládají nejen jejich aktivitu a vůli pracovat sami na sobě, ale zejména jejich schopnosti a dovednosti v oblasti písemné a elektronické komunikace.

Mgr. Renata Němečková

vyučující PEK

 
Krajské kolo MČR v grafických předmětech

Dne 24. března 2015 se naše škola zúčastnila krajského kola MČR v grafických předmětech v rámci Písemné a elektronické komunikace. Naši školu reprezentovali 3 soutěžící ve dvou kategoriích. Vojtěch Příhonský (3.E) a Barbora Kučerová (3.B) soutěžili v 10minutovém opisu textu na rychlost a přesnost se zvýšenou penalizací za chybu. Martin Korejtko (4.E) bojoval ve Wordprocessingu, profesionálním zpracování textu.

Vojtěch s Martinem se oba umístili na krásném 4. místě, každý ve své kategorii. Bára obsadila místo 10., které v celkovém počtu 39 soutěžících hodnotím také jako velmi pěkné. Všechna umístění považuji za velký úspěch, protože se každý rok posouváme zhruba o 10 příček výše. Žákům děkuji za vzornou přípravu a těší mě, že jsou ochotni společně se mnou bojovat za stále lepší výsledky. Věřím, že příští rok Vojta Příhonský dosáhne na stupně vítězů, jelikož mu odpadnou vzhledem k věku ti největší konkurenti.

Ještě jednou všem moc blahopřeji. Jsem ráda, že naše úsilí nepřišlo nazmar a že se potvrdilo heslo: „Štěstí přeje připraveným aneb Těžko na cvičišti, lehko na bojišti:).“

Mgr. Renata Němečková
vyučující PEK 

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Další > Konec >>

Strana 1 z 5