articles

Úvod Maturity 2020/2021 Informace k přihláškám k maturitě
Informace k přihláškám k maturitě

Vážení budoucí maturanti,

vzhledem k usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 se u středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost  žáků a studentů ve školách.

Protože nejpozději do 1.12.2020 musí zájemci o jarní termín maturitní zkoušky podat přihlášku k této zkoušce, uveřejňujeme informace o možnosti podání přihlášky elektronicky nebo poštou.

Editovatelný pdf formulář je ke stažení zde, žáci současného 4. ročníku obdrží formulář i prostřednictvím systému Bakaláři. Formulář vyplňte, katalogové číslo naleznete na vysvědčení. Skladba MZ je uveřejněna na webu školy. Kompletně vyplněnou přihlášku zašlete Mgr. Syslové emailem nebo prostřednictvím Bakalářů.

Vlastnoruční podpisy vyřešíme po návratu žáků do škol.

Tato informace platí i pro ty, kteří budou konat opravné zkoušky.