articles

Úvod
Distanční výuka v termínu 2. – 20. 11. 2020

Podle usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112 je i nadále zakázána přítomnost žáků ve škole. Z tohoto důvodu škola pokračuje v distančním způsobu vzdělávání, který je realizován prostřednictvím platformy Google Classroom. Účast na distanční výuce je ze zákona pro všechny žáky stále povinná.

Vyhlášené opatření je zatím platné do konce stavu nouze – tedy do 20. 11. 2020.

Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve. Je nutné sledovat aktuální informace a webové stránky školy.