articles

Úvod 2017/2018 Krásy Švýcarska
Krásy Švýcarska

Minulý týden, 17. - 22. června 2018, vycestovali studenti EOA do Švýcarska.

V neděli večer jsme odjeli směrem na Německo a brzy ráno jsme na trajektu překonali Bodamské jezero. První zastávka byla v Kostnici, městě spjatém s církevním koncilem, volbou papeže, upálením Mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského.

Velmi zajímavým zážitkem byla plavba pod Rýnským vodopádem. Obdivovali jsme jeho mohutnost a snažili se pořídit tu nejhezčí fotku, než nás zalije sprška studené vody.

Nadchlo nás centrum francouzsky mluvící části Švýcarska - Ženeva se svými květinovými hodinami, parky, katedrálou i úzkými historickými uličkami, které tvoří protiklad k moderním budovám, v nichž sídlí velké množství mezinárodních organizací, a samozřejmě s jezerem, u něhož se nachází. Zastavili jsme se i na dalších zajímavých místech kolem jezera - u hradu Chillon, kde pobýval také G.G. Byron a P. B. Shelley a na švýcarské riviéře (Montreux, Lausanne), kterou si oblíbilo i mnoho známých osobností.

K dalším navštíveným přírodním památkám patřily zemní pyramidy a největší podzemní jezero v Evropě St. Leonard. Prohlédli jsme si i historické město Sion s jeho dvěma hrady.

Ke Švýcarsko neodmyslitelně patří čokoláda a sýry. Proto jsme si nenechali ujít návštěvu světoznámé čokoládovny Cailler v Brocu, kde jsme se dozvěděli zajímavé informace o historii čokolády, její cestě z Jižní Ameriky do Evropy i o tom, jak se začala čokoláda vyrábět ve Švýcarsku. Nechyběla ani ochutnávka a nákup ve firemní prodejně. 

Nádherná krajina Gruyéres dala název i výbornému sýru. V ukázkové sýrárně Gruyére jsme absolvovali prohlídku, a to v češtině. Prostřednictvím augioguidu jsme se dozvěděli, jak se sýr vyrábí, odkud se berou suroviny a mnoho dalšího.

Posledním městem, v němž jsme se zastavili, byl Luzern na břehu jezera. Prošli jsme historickou částí města ke Lvímu památníku a Kapličkovému mostu. Pak už naše cesta vedla přes Lichtenštejnsko zpět do České republiky.

Počasí nám přálo, svítilo slunce a bylo tropických 32 stupňů.

Neradi jsme odjížděli a věříme, že se do této nádherné země zase někdy podíváme a poznáme zase jiná místa.

-lc-