articles

Úvod 2017/2018 Zkouška Enter – Písemná elektronická komunikace
Zkouška Enter – Písemná elektronická komunikace

Dne 23. dubna 2018 proběhly na naší škole zkoušky z moderní komunikace. Obsahem zkoušky Enter bylo zpracovat obchodní dopis do emailu a prezentovat získaná data na internetu do tabulky v souladu s ČSN 01 6910.

Zkoušky Enter se zúčastnilo 50 žáků 3. r. a z toho 43 žáků bylo úspěšných a získalo certifikát, který dokládá jejich schopnosti a dovednosti z oblasti obchodní korespondence včetně zpracování dat v Excelu.

Všem úspěšným žákům blahopřeji k získání cetifikátu. Vážím si jejich aktivity a přípravy na zkoušku, která byla dobrovolná.

rn