articles

Úvod Kontakty Profesorský sbor
Profesorský sbor

Vedení školy

Ředitel
Mgr. Pavel Tomka
rediteloadc.cz

Statutární zástupce ředitele a zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání
Mgr. Helena Syslová
hsyslovaoadc.cz

Zástupce ředitele pro ekonomickou a personální činnost
Ing. Ladislav Kučera
lkuceraoadc.cz

Výchovný poradce a školní metodik prevence
Mgr. Drahomíra Kuncová
dkuncovaoadc.cz

Třídní učitelé

1.A
Mgr. Petr Štácha
pstachaoadc.cz

1.E
Mgr. Martina Tučková
mtuckovaoadc.cz

1.S
Ing. Jan Řada
jradaoadc.cz

2.A

Mgr. Liana Cihelková
lcihelkovaoadc.cz

2.E
Mgr. Veronika Holečková
vholeckovaoadc.cz

2.S
Ing. Eva Obermajerová
eobermajerovaoadc.cz

3.A
Ing. Bohuslava Varadinová
bvaradinovaoadc.cz

3.E
Mgr. Olga Kmínková
okminkovaoadc.cz

3.S
Ing. Jan Horais
jhoraisoadc.cz

4.A
Mgr. Soňa Štulcová

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

4.E
Mgr. Renata Němečková
rnemeckovaoadc.cz

4.S
Mgr. Věra Duspivová
vduspivovaoadc.cz

Netřídní učitelé

Ing. Jana Benešová
jbenesovaoadc.cz

Mgr. Bíróczi Jaroslava
jbiroczioadc.cz

Mgr. Martina Chaudhary
mchaudharyoadc.cz

Ing. Alena Kašparová
akasparovaoadc.cz

Ing. Jan Mejstřík
Mejstrikfd.cvut.cz

Mgr. Hana Schránilová
hschranilovaoadc.cz

Mgr. Zdeňka Snopková
zsnopkovaoadc.cz

Ing. Šárka Šebestová
ssebestovaoadc.cz

Bc. Jan Šedivý
jsedivyoadc.cz