articles

Úvod Erasmus+ 2016
Erasmus+ 2016

O programu Erasmus+

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, kde mimo jiné nahrazuje bývalý program Leonardo da Vinci.

V rámci tohoto programu realizovala Evropská obchodní akademie projekt mobility žáků již v roce 2016. Pro následující školní rok 2016/2017 je připraven projekt s názvem Posílení odborných kompetencí žáků EOA Děčín při zahraniční praxi.

Hlavním cílem projektu je ve spolupráci s partnerskou organizací ADC College uskutečnit mobilitu 20 žáků Evropské obchodní akademie Děčín do různých firem ve Velké Británii. Skupina studentů vybraná ze 3. ročníku EOA poletí v jarních měsících roku 2017 do britského hlavního města Londýna na 14ti-denní stáž, během níž by se měli zlepšit zejména ve svých administrativních a jazykových dovednostech.  Průběh praxe v britských firmách budou monitorovat zástupci ADC College a vyučující naší školy.

Nedílnou součástí projektu je dále odborná jazyková příprava organizovaná EOA Děčín před odjezdem na stáž a po návratu zhodnocení získaných znalostí a dovedností v rámci školy a jejich šíření mezi další žáky, učitele na škole a širší veřejnost.

Výběr účastníků stáže

Celý projekt Posílení odborných kompetencí žáků EOA Děčín při zahraniční praxi  začne výběrem účastníků a bude pokračovat v podzimních měsících roku 2016 přípravným kurzem, který bude zakončen v lednu 2017. Jeho úspěšní absolventi pak budou vysláni v jarních měsících roku 2017 na 14ti-denní stáž do firem ve Velké Británii.

Účastníky přípravného kurzu vybere hodnotící komise složená z pedagogů školy na základě obdržených přihlášek (ke stažení) podaných nejpozději do 8.7.2016 (osobně / poštou / mailem – Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ). Rozhodujícími faktory jsou dosavadní studijní výsledky a docházka do školy (resp. absence), jazykové předpoklady a zájem o studium cizího jazyka.

Na základě odevzdaných přihlášek bude vybráno 22 studentů, kteří v prvním pololetí školního roku 2016/2017 absolvují přípravný kurz, na jehož konci bude vybráno 20 účastníků zahraniční praxe a 2 náhradníci. Rozhodujícími kritérii bude plnění zadaných úkolů a docházka během kurzu.

Účast v přípravném kurzu je povinná, její absolvování je nutnou podmínkou odjezdu do zahraničí.