articles

Úvod Uchazeči Zaměření studia
Zaměření studia

Ve školním roce 2021/2022 nabízíme následující zaměření čtyřletého studia s maturitou:

1. Kreativita podnikání

Čtyřletý studijní obor ukončený maturitou. Absolventi získávají znalosti dvou světových jazyků včetně odborné terminologie, ovládají výpočetní techniku, orientují se v ekonomických problémech, marketingu a managementu a účetnictví. Mohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního hospodářství, průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví, službách, cestovním ruchu, zahraničním i vnitřním obchodě. Mají samozřejmě možnost i dále studovat na VOŠ a vysokých školách. V jazykové výuce pak studují jako první cizí jazyk angličtinu, druhý cizí jazyk je pro ně otevírán na základě jejich zájmu, a to němčina nebo ruština.

2. Obchodní akademie se zaměřením Evropský hospodářský asistent

Jedná se o velmi lukrativní zaměření ve čtyřletém studiu ukončeném maturitou. Absolventi mohou pracovat v orgánech Evropské unie, státní správě a samosprávě, zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Mohou i pokračovat ve studiu na VOŠ a vysokých školách. Podmínkou přijetí je nutnost studovat angličtinu jako první jazyk. Druhý jazyk je němčina nebo francouzština. Studenti získávají kromě obecných znalostí absolventa obchodní akademie i znalosti ze speciálních předmětů zaměřených na problematiku evropské ekonomické integrace. Směrem k evropské integraci je zaměřeno i pojetí výuky jazyků; navíc dva odborné předměty jsou vyučovány v cizím jazyce – Evropská integrace v AJ a Hospodářský zeměpis v AJ. Studenti vykonávají odborné exkurze a stáže v orgánech EU v Bruselu a Štrasburku pod odborným dohledem českých poslanců Evropského parlamentu.

3. Obchodní akademie se zaměřením Sportovní marketing a management

Toto zaměření je určeno všem sportovcům, bez ohledu na sportovní odvětví a výkonnostní úroveň. V tomto čtyřletém studiu získají studenti plnohodnotné vzdělání absolventů obchodní akademie s maturitou. Rovněž jsou připravováni pro další možné studium na školách vyššího stupně. Výuka je rozšířena o odborné sportovní předměty, jako jsou například Sportovní marketing a management, učí se, jak probíhá regenerace a rehabilitace, seznamují se s chodem sportovních klubů, v rámci školy organizují sportovní soutěže a turnaje. Studenti se účastní lyžařských výcviků a sportovních kurzů. Všichni studují jako první cizí jazyk angličtinu, druhý cizí jazyk je pro ně otevírán na základě jejich zájmu, a to němčina nebo ruština.

4. Obchodní akademie se zaměřením Digitální marketing a komunikace

Zcela nové zaměření pro všechny, kteří chtějí pochopit, na jakých principech funguje moderní marketing a reklama v digitálním prostředí. V rámci tohoto čtyřletého studia absolventi získají plnohodnotné vzdělání v oboru obchodní akademie zakončeném maturitní zkouškou. Navíc se seznámí s možnostmi prezentace na internetu, budou umět efektivně využívat sociální média pro svou propagaci a budou používat analytické nástroje pro sledování a měření úspěšnosti své marketingové kampaně. Zároveň se studenti naučí, jak se ve světě internetu pohybovat bezpečně a jak mají chránit sebe a svá data v digitálním prostředí. Jako první cizí jazyk všichni studují angličtinu, druhým cizím jazykem je němčina nebo ruština.  

skrytý text

4. Obchodní akademie se zaměřením Manažer informačních technologií

Studium s rozšířenou výukou informačních technologií (výpočetní techniky). Klasické ekonomické studium je rozšířeno o informační technologii a její využití v ekonomice. Absolvent kromě ekonomického vzdělání získá i základní dovednosti v programování a databázových systémech. Cílem je připravit absolventa na pozici manažera IT, který má nejen schopnost ekonomického pohledu, ale rozumí i problematice vývoje softwaru a správě databázových systémů.