articles

Úvod Rodiče, žáci Uvolnění z výuky TV
Uvolnění z výuky TV

Nařízení ředitele školy č. 1/2009 k uvolňování žáků školy z vyučování

Uvolňování žáků školy podléhá platné legislativě, konkrétně § 67 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělánání v platném znění a § 21 vyhlášky č. 13/2005 Sb. O středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění.

Žáci školy na základě písemného doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře jsou uvolněni z předmětu tělesná výchova (viz žádost). V případě, že místo tělesné výchovy je vyučován jiný předmět (suplování), jsou žáci povinni se této výuky zúčastnit. V ostatních případech jsou uvolněni z vyučování.

V Děčíně 1. 12. 2009

Ing. Jiří Petrášek
ředitel školy